Privacyverklaring

Kaak Groep B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.
Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring

Kaak Groep B.V. gevestigd te Varsseveldseweg 20a, 7061 GA te Terborg of één van haar dochterondernemingen, hierna te noemen Kaak Groep B.V., is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Als u solliciteert via www.werkenbijkaak.nl worden uw persoonsgegevens verzameld voor het uitvoeren van het werving- en selectieproces.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, maar ook foto’s.

Kaak Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Kaak Groep B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

Wij gebruiken cookies om voorkeuren van de bezoekers te herkennen en om onze websites optimaal hieraan aan te passen. De gebruiker zelf blijft daarbij anoniem.

Bewaren en verstrekken persoonsgegevens

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden van de gegevensverstrekking te bereiken.

Kaak Groep B.V. of één van haar dochterondernemingen verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken, ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Kaak Groep B.V. worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Kaak Groep B.V. verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor de volgende werving- en selectiedoeleinden:

  1. Het beoordelen van uw geschiktheid voor een bepaalde functie, opdracht of stage;
  2. Het vergelijken van uw gegevens met de huidige vacatures;
  3. Communiceren over de werving- en selectieprocedure en het opnemen van contact om (sollicitatie)gesprekken te plannen;
  4. Het doorgeven van informatie aan u over andere mogelijke relevante vacatures;
  5. Indien onderdeel van de selectieprocedure: het (laten) uitvoeren van een assessment;
  6. Kaak Groep B.V. kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van sollicitanten over het werving- en selectieproces.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Kaak Groep B.V. ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

Contact met Kaak Groep B.V.

Heb je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen of wil je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Kaak Groep B.V.
t.a.v. afdeling HR
Varsseveldseweg 20a
7061 GA Terborg

T: +31 315 339 362
E: werken@kaak.nl